W wyniku wypadku zaistniałego w 1998 r., 23-letnia kobieta doznała poważnych obrażeń ciała (100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu), wobec czego do dnia dzisiejszego pozostaje zależna od rodziców. Nie jest w stanie samodzielnie egzystować. W postępowaniu polubownym prowadzonym w 2000 r. rodzice Poszkodowanej wywalczyli zadośćuczynienie w wysokości 80 000,00 zł.
Wskutek prowadzonych działań, kancelaria wywalczyła:

  • 3650,22 zł dożywotniej renty miesięcznej
  • 95 190,00 zł odszkodowania obejmującego swoim zakresem wyrównanie renty;
  • 4503,60 zł na zakup elektrycznego podnośnika transportowo - kąpielowego ;
  • 13700,00 zł na zakup sprzętu QUICK GLANCE (Urządzenie pozwalające sterować kursorem myszy przy pomocy wzroku, dzięki czemu osoba, która nie miała możliwości kontaktowania się z otoczeniem, jest w stanie sygnalizować swoje potrzeby opiekunowi)

Co istotne, zakup obu ostatnich pozycji odbył się bezgotówkowo, a co za tym idzie bez prowizji dla Kancelarii.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

W dniu 17.10.1999 r. w Zduńskiej Woli, doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego śmierć ponieśli rodzice Poszkodowanego. W zdarzeniu uczestniczyły dwa pojazdy. Fundusz Gwarancyjny uznał odpowiedzialność w 20 % wypłacając 16 000,00 zł na rzecz Poszkodowanego (80 000,00 zł - 80 % przyczynienia). Kancelaria skierowała powództwo cywilne wskutek czego Sąd zasądził na rzecz powoda po 120 000,00 zł za każdego z rodziców. Wobec faktu, że roszczenie było wyższe, wystąpiliśmy z apelacją. 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

5-letnia dziewczynka w wyniku wypadku komunikacyjnego (1999 r.) doznała ciężkich obrażeń ciała skutkujących powstaniem uszczerbku na zdrowiu w wysokości 187,5 %!! W roku 2001 rodzice dziecka podpisali ugodę na sumę 50 000,00 zł, wobec czego TUiR Warta SA odmawiała dopłaty jakichkolwiek świadczeń na rzecz Poszkodowanej. Po 3 - letniej batalii Kancelaria Lider unieważniła podpisaną przez rodziców ugodę i wywalczyła dopłatę w wysokości 320 000,00 zł oraz comiesięczną rentę w wysokości 1432,00 zł netto.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)