Na początku roku 2007 doszło do poważnego wypadku komunikacyjnego, gdzie kierujący samochodem osobowym nie zachował należytych środków ostrożności podczas wyprzedzania jadącej na rowerze starszej Pani i śmiertelnie ją potrącił. Zmarła - mimo wieku - stanowiła, jak się okazało, ogniwo łączące całą wielopokoleniową rodzinę. W związku z tym Klientami Kancelarii Lider były zarówno dzieci zmarłej jaki i jej rodzeństwo, wnuki, prawnuki a nawet synowe i zięciowie. Dla nich wszystkich Kancelaria Lider uzyskała odszkodowanie na łączną sumę ponad 650 000, 00zł. Postępowaniem odszkodowawczym zostało objętych: ośmioro dzieci zmarłej z których każde otrzymało po 20 000, 00 zł, sześcioro jej rodzeństwa- dla każdego z nich uzyskano po 17 500, 00zł, ośmioro współmałżonków dzieci zmarłej ( synowe i zięciowie) dla których uzyskano po 8 000, 00zł, a także dwadzieścia dwoje wnucząt, z których każde uzyskało kwotę 12 500, 00zł i sześcioro prawnucząt dla których odszkodowanie wyniosło po 8 000, 00zł na osobę. Postepowanie zamknięto na drodze ugody z wyboru i za wiedzą Klientów.

Komentarze obsługiwane przez CComment