Niedawno do Kancelarii wpłynęła sprawa dziewczyny, która 22.10.2015 roku została przyjęta do placówki medycznej celem przeprowadzenia korekcji klatki piersiowej lejkowatej metodą NUSS.

Niestety, niedługo po zabiegu, u pacjentki wystąpiły zaburzenia rytmu serca pod postacią częstoskurczu nadkomorowego, niskie ciśnienie, zaczęły narastać objawy niewydolności krążenia aż w końcu z rozwijającym się wstrząsem kardiogennym przyjęto ją na OIT. Stan zdrowia pacjentki z upływem czasu znacznie się pogarszał. Pojawiła się niewydolność oddechowa, co zdecydowało o podłączeniu chorej do respiratora. Z powodu niedokrwienia narządów doszło do ich poważnego uszkodzenia. Po wykonaniu odpowiednich badań zadecydowano o usunięciu sztaby korygującej z klatki piersiowej Klientki, gdyż za przyczynę stanu zdrowia kobiety uznano upośledzenie spływu żylnego do prawego serca, które to było spowodowane uciskiem serca na skutek założenia sztaby korygującej.

Przez cały okres rekonwalescencji poszkodowana była wentylowana mechanicznie. Sprawą Kancelaria zajmuje się od stycznia tego roku. Wezwano Towarzystwo Ubezpieczeniowe do wypłaty ponad 300 000,00 zł odszkodowania na rzecz poszkodowanej. Sprawa nadal jest w toku.

Komentarze obsługiwane przez CComment