W  2002 roku miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym to samochód ciężarowy nie ustąpił pierwszeństwa samochodowi osobowemu i wyjechał z drogi podporządkowanej. W jego wyniku małoletnia dziewczynka trafiła do szpitala, w którym stwierdzono u niej: masywny uraz czaszkowo- mózgowy, wieloodłamowe złamanie kości czołowej, złamanie kości skroniowej prawej , wyciek płynu mózgowo- rdzeniowego, stłuczenie krwotoczne mózgu, padaczkę pourazową i niedowład lewostronny.

Dziewczynka wcześniej uzyskała na drodze ugody odszkodowanie w wysokości 175 000, 00 zł. Kiedy sprawa trafiła do kancelarii Lider  kwota ta nie wydawała się nam adekwatna do rozmiaru krzywd i cierpienia Poszkodowanej, w związku z czym wystąpiliśmy o dopłatę  w wysokości 75 000, 00 zł podważając wcześniej zawartą ugodę. Ponadto po zakończonym postępowaniu likwidacyjnym nieodpłatnie uzyskaliśmy kwotę 12 642,29 zł stanowiącą rentę dla Poszkodowanej.

Komentarze obsługiwane przez CComment