W dniu 18.06.2009 r. Poszkodowana trafiła do szpitala z ostrą niewydolnością oddechową, krwawieniem z drzewa oskrzelowego płuca prawego oraz podejrzeniem idiopatycznego śródmiąższowego zapalenia płuc. Lekarz odesłał pacjentkę do domu nie zlecając żadnej specjalistycznej konsultacji w wyniku czego, choroba rozwinęła się na tyle, że konieczne było wykonanie lobektomii środkowej prawego płuca (usunięcie fragmentu płuca).Postępowanie karne w sądzie trwało 5 lat, lecz Kancelaria nie zrezygnowała ze sprawy czekając na zakończenie postępowania. Po otrzymaniu informacji na temat wyroku Kancelaria ponownie wystąpiła z roszczeniem na rzecz klientki wnosząc o wypłacenie 65 000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy oraz kompensacji poniesionych kosztów.

Komentarze obsługiwane przez CComment